Stockholms Bowlingförbund

Alla anmälda spelare

Följande spelare är anmälda till Stockholm Junior Challenger Grand Prix just nu:

Namn/Klubb Tävling Start
Adam Eklund
Bålsta BC
Birka Söndagen den 4 februari 10:00
Brandbergen Måndagen den 19 februari 19:00
Högdalen Söndagen den 25 mars 13:00
Vårby Lördagen den 12 maj 13:00
Tyresö Lördagen den 1 september 11:00
Sollentuna Onsdagen den 3 oktober 19:00
Rinkeby Söndagen den 11 november 11:00
Bowl-o-rama Söndagen den 16 december 11:00
Adam Marianiuk
Sundbybergs IK
Birka Söndagen den 4 februari 10:00
Högdalen Söndagen den 25 mars 11:00
Tyresö Söndagen den 2 september 11:00
Sollentuna Söndagen den 7 oktober 11:00
Rinkeby Söndagen den 11 november 11:00
Albin Wase
Sundbybergs IK
Brandbergen Lördagen den 24 februari 16:30 (förtur Gotland)
Högdalen Lördagen den 24 mars 16:30(förtur Gotland)
Vårby Söndagen den 13 maj 11:00
Tyresö Lördagen den 1 september 11:00
Sollentuna Lördagen den 6 oktober 16:00
Bowl-o-rama Lördagen den 15 december 16:30
Final SEMIFINAL - Lördag 5 januari 14:00 plac. 5-12
Final FINAL - Lördag 5 januari ca 15:30 plac. 1-4+semi (R)
Alexander Levin
BK Rosen
Vårby Lördagen den 12 maj 13:00
Rinkeby Lördagen den 10 november 16:00
Bowl-o-rama Lördagen den 15 december 16:30
Final SEMIFINAL - Lördag 5 januari 14:00 plac. 5-12
Final FINAL - Lördag 5 januari ca 15:30 plac. 1-4+semi (R)
Alice Olsson
BK Rosen
Sollentuna Lördagen den 6 oktober 16:00
Rinkeby Lördagen den 10 november 16:00
Annie Kahlbom
BK Rosen
Birka Lördagen den 3 februari 16.00 (förtur Gotland)
Final SEMIFINAL - Lördag 5 januari 14:00 plac. 5-12
Final FINAL - Lördag 5 januari ca 15:30 plac. 1-4+semi (R)
Astrid Magnusson
Stureby BK
Birka Lördagen den 3 februari 16.00 (förtur Gotland)
Brandbergen Måndagen den 19 februari 19:00
Högdalen Söndagen den 25 mars 13:00
Vårby Lördagen den 12 maj 13:00
Casper Jakobsson
BK Rosen
Birka Lördagen den 3 februari 16.00 (förtur Gotland)
Brandbergen Lördagen den 24 februari 16:30 (förtur Gotland)
Högdalen Lördagen den 24 mars 16:30(förtur Gotland)
Vårby Lördagen den 12 maj 13:00
Tyresö Lördagen den 1 september 13:00
Sollentuna Lördagen den 6 oktober 16:00
Rinkeby Lördagen den 10 november 16:00
Bowl-o-rama Lördagen den 15 december 16:30
Final FINAL - Lördag 5 januari ca 15:30 plac. 1-4+semi
Celine Kilander
BK Prime Sthlm
Brandbergen Söndagen den 25 februari 10:00
Charlie Pettersén
Sundbybergs IK
Birka Söndagen den 4 februari 10:00
Brandbergen Söndagen den 25 februari 10:00
Högdalen Söndagen den 25 mars 11:00
Vårby Tisdagen den 8 maj 19:00
Tyresö Söndagen den 2 september 11:00
Sollentuna Söndagen den 7 oktober 11:00
Rinkeby Söndagen den 11 november 11:00
Bowl-o-rama Söndagen den 16 december 11:00
Chris Granström
Sundbybergs IK
Rinkeby Lördagen den 10 november 16:00
Final SEMIFINAL - Lördag 5 januari 14:00 plac. 5-12
Final FINAL - Lördag 5 januari ca 15:30 plac. 1-4+semi (R)
Christoffer Cranser
Sundbybergs IK
Birka Söndagen den 4 februari 10:00
Högdalen Lördagen den 24 mars 16:30(förtur Gotland)
Vårby Lördagen den 12 maj 13:00
Sollentuna Lördagen den 6 oktober 16:00
Rinkeby Lördagen den 10 november 16:00
Final SEMIFINAL - Lördag 5 januari 14:00 plac. 5-12
Daniel Jarbrant
Sundbybergs IK
Birka Söndagen den 4 februari 10:00
Brandbergen Måndagen den 19 februari 19:00
Högdalen Söndagen den 25 mars 11:00
Vårby Tisdagen den 8 maj 19:00
Tyresö Söndagen den 2 september 11:00
Sollentuna Söndagen den 7 oktober 11:00
Rinkeby Söndagen den 11 november 11:00
Bowl-o-rama Söndagen den 16 december 11:00
Final SEMIFINAL - Lördag 5 januari 14:00 plac. 5-12
Final FINAL - Lördag 5 januari ca 15:30 plac. 1-4+semi (R)
Daniel Marianiuk
Sundbybergs IK
Birka Söndagen den 4 februari 10:00
Högdalen Söndagen den 25 mars 11:00
Tyresö Söndagen den 2 september 11:00
Sollentuna Söndagen den 7 oktober 11:00
Rinkeby Söndagen den 11 november 11:00
Ebba Thelenius
Stureby BK
Brandbergen Söndagen den 25 februari 10:00
Högdalen Söndagen den 25 mars 13:00
Vårby Söndagen den 13 maj 11:00
Tyresö Lördagen den 1 september 11:00
Sollentuna Söndagen den 7 oktober 13:00
Rinkeby Söndagen den 11 november 11:00
Bowl-o-rama Söndagen den 16 december 11:00
Final FINAL - Lördag 5 januari ca 15:30 plac. 1-4+semi
Elias Sjögren
BK Ax
Birka Söndagen den 4 februari 10:00
Brandbergen Måndagen den 19 februari 19:00
Högdalen Lördagen den 24 mars 16:30(förtur Gotland)
Vårby Tisdagen den 8 maj 19:00
Tyresö Söndagen den 2 september 11:00
Sollentuna Lördagen den 6 oktober 16:00
Bowl-o-rama Lördagen den 15 december 16:30
Final FINAL - Lördag 5 januari ca 15:30 plac. 1-4+semi
Emil Löfström
Vendelsö BK
Brandbergen Söndagen den 25 februari 10:00
Högdalen Söndagen den 25 mars 13:00
Vårby Lördagen den 12 maj 13:00
Tyresö Lördagen den 1 september 11:00
Bowl-o-rama Lördagen den 15 december 16:30
Final SEMIFINAL - Lördag 5 januari 14:00 plac. 5-12
Final FINAL - Lördag 5 januari ca 15:30 plac. 1-4+semi (R)
Engla Cotera Nilsson
Stureby BK
Brandbergen Lördagen den 24 februari 16:30 (förtur Gotland)
Högdalen Lördagen den 24 mars 16:30(förtur Gotland)
Vårby Lördagen den 12 maj 13:00
Tyresö Lördagen den 1 september 13:00
Sollentuna Lördagen den 6 oktober 16:00
Rinkeby Söndagen den 11 november 11:00
Bowl-o-rama Söndagen den 16 december 11:00
Final SEMIFINAL - Lördag 5 januari 14:00 plac. 5-12
Final FINAL - Lördag 5 januari ca 15:30 plac. 1-4+semi (R)
Erik Evelönn
Stureby BK
Birka Lördagen den 3 februari 16.00 (förtur Gotland)
Brandbergen Lördagen den 24 februari 16:30 (förtur Gotland)
Högdalen Lördagen den 24 mars 16:30(förtur Gotland)
Vårby Lördagen den 12 maj 13:00
Tyresö Lördagen den 1 september 11:00
Sollentuna Lördagen den 6 oktober 16:00
Rinkeby Söndagen den 11 november 11:00
Bowl-o-rama Söndagen den 16 december 11:00
Final SEMIFINAL - Lördag 5 januari 14:00 plac. 5-12
Final FINAL - Lördag 5 januari ca 15:30 plac. 1-4+semi (R)
Filip Wendel
Stureby BK
Högdalen Söndagen den 25 mars 13:00
Fredrik Andersson
Stureby BK
Birka Lördagen den 3 februari 16.00 (förtur Gotland)
Brandbergen Måndagen den 19 februari 19:00
Högdalen Lördagen den 24 mars 16:30(förtur Gotland)
Vårby Lördagen den 12 maj 13:00
Sollentuna Söndagen den 7 oktober 11:00
Rinkeby Lördagen den 10 november 16:00
Bowl-o-rama Lördagen den 15 december 16:30
Final FINAL - Lördag 5 januari ca 15:30 plac. 1-4+semi
Gabriel Norrby
AIK
Birka Lördagen den 3 februari 16.00 (förtur Gotland)
Brandbergen Lördagen den 24 februari 16:30 (förtur Gotland)
Högdalen Lördagen den 24 mars 16:30(förtur Gotland)
Vårby Lördagen den 12 maj 13:00
Tyresö Söndagen den 2 september 11:00
Sollentuna Lördagen den 6 oktober 16:00
Rinkeby Lördagen den 10 november 16:00
Bowl-o-rama Söndagen den 16 december 11:00
Gordon Pettersson
BK Rosen
Brandbergen Lördagen den 24 februari 16:30 (förtur Gotland)
Högdalen Lördagen den 24 mars 16:30(förtur Gotland)
Vårby Lördagen den 12 maj 13:00
Gustaf Bertlid
Stureby BK
Birka Lördagen den 3 februari 16.00 (förtur Gotland)
Brandbergen Lördagen den 24 februari 16:30 (förtur Gotland)
Högdalen Lördagen den 24 mars 16:30(förtur Gotland)
Vårby Lördagen den 12 maj 13:00
Tyresö Lördagen den 1 september 11:00
Sollentuna Lördagen den 6 oktober 16:00
Rinkeby Söndagen den 11 november 11:00
Bowl-o-rama Söndagen den 16 december 11:00
Hugo Nyberg
Sundbybergs IK
Birka Söndagen den 4 februari 10:00
Brandbergen Söndagen den 25 februari 10:00
Högdalen Söndagen den 25 mars 11:00
Vårby Tisdagen den 8 maj 19:00
Ida Wistrand
Stånga IF
Birka Lördagen den 3 februari 16.00 (förtur Gotland)
Brandbergen Lördagen den 24 februari 16:30 (förtur Gotland)
Vårby Lördagen den 12 maj 13:00
Sollentuna Lördagen den 6 oktober 16:00
Rinkeby Lördagen den 10 november 16:00
Bowl-o-rama Lördagen den 15 december 16:30
Final SEMIFINAL - Lördag 5 januari 14:00 plac. 5-12
Final FINAL - Lördag 5 januari ca 15:30 plac. 1-4+semi (R)
Irma Björell
Kings Pin BK
Brandbergen Söndagen den 25 februari 10:00
Högdalen Söndagen den 25 mars 13:00
Sollentuna Söndagen den 7 oktober 13:00
Rinkeby Söndagen den 11 november 11:00
Bowl-o-rama Söndagen den 16 december 11:00
Final FINAL - Lördag 5 januari ca 15:30 plac. 1-4+semi
Isabell From
Stureby BK
Birka Söndagen den 4 februari 10:00
Brandbergen Söndagen den 25 februari 10:00
Högdalen Söndagen den 25 mars 11:00
Vårby Söndagen den 13 maj 11:00
Tyresö Lördagen den 1 september 11:00
Sollentuna Söndagen den 7 oktober 13:00
Rinkeby Lördagen den 10 november 16:00
Joakim Henriksson
Vendelsö BK
Brandbergen Söndagen den 25 februari 10:00
Jonathan Berglund Toreihi
Sundbybergs IK
Birka Söndagen den 4 februari 10:00
Brandbergen Måndagen den 19 februari 19:00
Högdalen Söndagen den 25 mars 11:00
Tyresö Söndagen den 2 september 11:00
Sollentuna Söndagen den 7 oktober 11:00
Rinkeby Söndagen den 11 november 11:00
Bowl-o-rama Söndagen den 16 december 11:00
Jonathan Olsson
BK Rosen
Birka Lördagen den 3 februari 16.00 (förtur Gotland)
Brandbergen Lördagen den 24 februari 16:30 (förtur Gotland)
Högdalen Lördagen den 24 mars 16:30(förtur Gotland)
Vårby Lördagen den 12 maj 13:00
Sollentuna Lördagen den 6 oktober 16:00
Rinkeby Lördagen den 10 november 16:00
Bowl-o-rama Lördagen den 15 december 16:30
Julia Ekman
Stånga IF
Brandbergen Lördagen den 24 februari 16:30 (förtur Gotland)
Högdalen Lördagen den 24 mars 16:30(förtur Gotland)
Vårby Lördagen den 12 maj 13:00
Tyresö Lördagen den 1 september 13:00
Sollentuna Lördagen den 6 oktober 16:00
Rinkeby Lördagen den 10 november 16:00
Final SEMIFINAL - Lördag 5 januari 14:00 plac. 5-12
Julia Nygren
BK Rosen
Birka Lördagen den 3 februari 16.00 (förtur Gotland)
Brandbergen Lördagen den 24 februari 16:30 (förtur Gotland)
Högdalen Lördagen den 24 mars 16:30(förtur Gotland)
Vårby Lördagen den 12 maj 13:00
Tyresö Lördagen den 1 september 11:00
Sollentuna Lördagen den 6 oktober 16:00
Rinkeby Lördagen den 10 november 16:00
Bowl-o-rama Lördagen den 15 december 16:30
Final SEMIFINAL - Lördag 5 januari 14:00 plac. 5-12
Final FINAL - Lördag 5 januari ca 15:30 plac. 1-4+semi (R)
Kalle Andersson
Turebergs BwK
Birka Söndagen den 4 februari 10:00
Brandbergen Lördagen den 24 februari 16:30 (förtur Gotland)
Högdalen Lördagen den 24 mars 16:30(förtur Gotland)
Vårby Tisdagen den 8 maj 19:00
Tyresö Söndagen den 2 september 11:00
Rinkeby Lördagen den 10 november 16:00
Final SEMIFINAL - Lördag 5 januari 14:00 plac. 5-12
Kevin Stenegärd
Team Clan BK
Birka Lördagen den 3 februari 16.00 (förtur Gotland)
Brandbergen Lördagen den 24 februari 16:30 (förtur Gotland)
Högdalen Lördagen den 24 mars 16:30(förtur Gotland)
Vårby Lördagen den 12 maj 13:00
Tyresö Lördagen den 1 september 13:00
Sollentuna Lördagen den 6 oktober 16:00
Rinkeby Lördagen den 10 november 16:00
Final FINAL - Lördag 5 januari ca 15:30 plac. 1-4+semi
Kim Källström
Kings Pin BK
Birka Söndagen den 4 februari 10:00
Brandbergen Söndagen den 25 februari 10:00
Högdalen Söndagen den 25 mars 13:00
Vårby Lördagen den 12 maj 13:00
Sollentuna Onsdagen den 3 oktober 19:00
Rinkeby Söndagen den 11 november 11:00
Bowl-o-rama Söndagen den 16 december 11:00
Kristoffer Sund
AIK
Birka Lördagen den 3 februari 16.00 (förtur Gotland)
Brandbergen Lördagen den 24 februari 16:30 (förtur Gotland)
Högdalen Lördagen den 24 mars 16:30(förtur Gotland)
Vårby Lördagen den 12 maj 13:00
Sollentuna Lördagen den 6 oktober 16:00
Rinkeby Söndagen den 11 november 11:00
Bowl-o-rama Söndagen den 16 december 11:00
Final SEMIFINAL - Lördag 5 januari 14:00 plac. 5-12
Final FINAL - Lördag 5 januari ca 15:30 plac. 1-4+semi (R)
Linnea Isberg Cranser
Sundbybergs IK
Birka Söndagen den 4 februari 10:00
Brandbergen Lördagen den 24 februari 16:30 (förtur Gotland)
Högdalen Lördagen den 24 mars 16:30(förtur Gotland)
Vårby Lördagen den 12 maj 13:00
Tyresö Lördagen den 1 september 13:00
Sollentuna Onsdagen den 3 oktober 19:00
Rinkeby Lördagen den 10 november 16:00
Bowl-o-rama Söndagen den 16 december 11:00
Lisali From
Stureby BK
Birka Lördagen den 3 februari 16.00 (förtur Gotland)
Brandbergen Lördagen den 24 februari 16:30 (förtur Gotland)
Högdalen Lördagen den 24 mars 16:30(förtur Gotland)
Vårby Lördagen den 12 maj 13:00
Tyresö Lördagen den 1 september 13:00
Sollentuna Lördagen den 6 oktober 16:00
Rinkeby Söndagen den 11 november 11:00
Bowl-o-rama Söndagen den 16 december 11:00
Malin Lindström
BK Rosen
Birka Lördagen den 3 februari 16.00 (förtur Gotland)
Brandbergen Lördagen den 24 februari 16:30 (förtur Gotland)
Högdalen Lördagen den 24 mars 16:30(förtur Gotland)
Vårby Lördagen den 12 maj 13:00
Sollentuna Lördagen den 6 oktober 16:00
Rinkeby Lördagen den 10 november 16:00
Bowl-o-rama Lördagen den 15 december 16:30
Final SEMIFINAL - Lördag 5 januari 14:00 plac. 5-12
Manuel Layrisse
Sundbybergs IK
Högdalen Söndagen den 25 mars 11:00
Vårby Tisdagen den 8 maj 19:00
Tyresö Söndagen den 2 september 11:00
Sollentuna Söndagen den 7 oktober 11:00
Rinkeby Söndagen den 11 november 11:00
Bowl-o-rama Söndagen den 16 december 11:00
Marcus Pettersson
Bålsta BC
Birka Söndagen den 4 februari 10:00
Brandbergen Lördagen den 24 februari 16:30 (förtur Gotland)
Högdalen Söndagen den 25 mars 13:00
Vårby Lördagen den 12 maj 13:00
Tyresö Lördagen den 1 september 11:00
Sollentuna Onsdagen den 3 oktober 19:00
Rinkeby Söndagen den 11 november 11:00
Bowl-o-rama Söndagen den 16 december 11:00
Final FINAL - Lördag 5 januari ca 15:30 plac. 1-4+semi
Matilda Werkelin
Stånga IF
Bowl-o-rama Lördagen den 15 december 16:30
Mattias Jarbrant
Sundbybergs IK
Birka Söndagen den 4 februari 10:00
Brandbergen Måndagen den 19 februari 19:00
Högdalen Söndagen den 25 mars 11:00
Vårby Tisdagen den 8 maj 19:00
Tyresö Söndagen den 2 september 11:00
Sollentuna Söndagen den 7 oktober 11:00
Rinkeby Söndagen den 11 november 11:00
Bowl-o-rama Söndagen den 16 december 11:00
Final SEMIFINAL - Lördag 5 januari 14:00 plac. 5-12
Max Hansson
Haninge BK
Brandbergen Söndagen den 25 februari 10:00
Melvin Eliasson
Stånga IF
Birka Lördagen den 3 februari 16.00 (förtur Gotland)
Högdalen Lördagen den 24 mars 16:30(förtur Gotland)
Bowl-o-rama Lördagen den 15 december 16:30
Mirinda Melin
Sundbybergs IK
Birka Söndagen den 4 februari 10:00
Brandbergen Måndagen den 19 februari 19:00
Högdalen Söndagen den 25 mars 11:00
Vårby Tisdagen den 8 maj 19:00
Tyresö Söndagen den 2 september 11:00
Sollentuna Söndagen den 7 oktober 11:00
Rinkeby Söndagen den 11 november 11:00
Bowl-o-rama Söndagen den 16 december 11:00
Final SEMIFINAL - Lördag 5 januari 14:00 plac. 5-12
Nicklas Henriksson
Vendelsö BK
Brandbergen Söndagen den 25 februari 10:00
Nicole Eriksson
Kings Pin BK
Birka Söndagen den 4 februari 10:00
Brandbergen Söndagen den 25 februari 10:00
Högdalen Söndagen den 25 mars 13:00
Vårby Söndagen den 13 maj 11:00
Sollentuna Söndagen den 7 oktober 13:00
Rinkeby Torsdagen den 8 november 19:00
Bowl-o-rama Söndagen den 16 december 11:00
Nicole Layrisse
Sundbybergs IK
Birka Söndagen den 4 februari 10:00
Brandbergen Måndagen den 19 februari 19:00
Högdalen Söndagen den 25 mars 11:00
Vårby Tisdagen den 8 maj 19:00
Tyresö Söndagen den 2 september 11:00
Sollentuna Söndagen den 7 oktober 11:00
Rinkeby Söndagen den 11 november 11:00
Bowl-o-rama Söndagen den 16 december 11:00
Final SEMIFINAL - Lördag 5 januari 14:00 plac. 5-12
Final FINAL - Lördag 5 januari ca 15:30 plac. 1-4+semi (R)
Noah Jakobsson
Team Clan BK
Birka Lördagen den 3 februari 16.00 (förtur Gotland)
Brandbergen Lördagen den 24 februari 16:30 (förtur Gotland)
Högdalen Lördagen den 24 mars 16:30(förtur Gotland)
Vårby Lördagen den 12 maj 13:00
Tyresö Lördagen den 1 september 13:00
Sollentuna Lördagen den 6 oktober 16:00
Rinkeby Lördagen den 10 november 16:00
Final FINAL - Lördag 5 januari ca 15:30 plac. 1-4+semi
Oscar Hedenberg
Turebergs BwK
Rinkeby Lördagen den 10 november 16:00
Oscar Sjögren
Turebergs BwK
Birka Söndagen den 4 februari 10:00
Brandbergen Måndagen den 19 februari 19:00
Högdalen Lördagen den 24 mars 16:30(förtur Gotland)
Vårby Tisdagen den 8 maj 19:00
Tyresö Söndagen den 2 september 11:00
Sollentuna Lördagen den 6 oktober 16:00
Rinkeby Lördagen den 10 november 16:00
Bowl-o-rama Lördagen den 15 december 16:30
Final SEMIFINAL - Lördag 5 januari 14:00 plac. 5-12
Pelle Löfström
Vendelsö BK
Brandbergen Söndagen den 25 februari 10:00
Högdalen Söndagen den 25 mars 13:00
Vårby Lördagen den 12 maj 13:00
Bowl-o-rama Lördagen den 15 december 16:30
Rian McGuinness
Haninge BK
Brandbergen Söndagen den 25 februari 10:00
Robin Ljungqvist
Turebergs BwK
Birka Söndagen den 4 februari 10:00
Sollentuna Lördagen den 6 oktober 16:00
Robin Noberg
Sundbybergs IK
Birka Lördagen den 3 februari 16.00 (förtur Gotland)
Brandbergen Lördagen den 24 februari 16:30 (förtur Gotland)
Högdalen Söndagen den 25 mars 13:00
Vårby Lördagen den 12 maj 13:00
Tyresö Lördagen den 1 september 11:00
Sollentuna Onsdagen den 3 oktober 19:00
Rinkeby Lördagen den 10 november 16:00
Bowl-o-rama Söndagen den 16 december 11:00
Final FINAL - Lördag 5 januari ca 15:30 plac. 1-4+semi
Ronja Eklund
Bålsta BC
Birka Söndagen den 4 februari 10:00
Brandbergen Måndagen den 19 februari 19:00
Högdalen Söndagen den 25 mars 13:00
Vårby Lördagen den 12 maj 13:00
Tyresö Lördagen den 1 september 11:00
Sollentuna Onsdagen den 3 oktober 19:00
Rinkeby Söndagen den 11 november 11:00
Bowl-o-rama Söndagen den 16 december 11:00
Final SEMIFINAL - Lördag 5 januari 14:00 plac. 5-12
Samuel Molin
Kings Pin BK
Birka Lördagen den 3 februari 16.00 (förtur Gotland)
Brandbergen Söndagen den 25 februari 10:00
Högdalen Söndagen den 25 mars 13:00
Vårby Söndagen den 13 maj 11:00
Sollentuna Söndagen den 7 oktober 13:00
Rinkeby Söndagen den 11 november 11:00
Bowl-o-rama Söndagen den 16 december 11:00
Stefanie Layrisse
Sundbybergs IK
Birka Söndagen den 4 februari 10:00
Brandbergen Måndagen den 19 februari 19:00
Högdalen Söndagen den 25 mars 11:00
Vårby Tisdagen den 8 maj 19:00
Tyresö Söndagen den 2 september 11:00
Sollentuna Söndagen den 7 oktober 11:00
Rinkeby Söndagen den 11 november 11:00
Bowl-o-rama Söndagen den 16 december 11:00
Final FINAL - Lördag 5 januari ca 15:30 plac. 1-4+semi
Teo Brolin
Sundbybergs IK
Brandbergen Måndagen den 19 februari 19:00
Tilde Eliasson
Stånga IF
Birka Lördagen den 3 februari 16.00 (förtur Gotland)
Brandbergen Lördagen den 24 februari 16:30 (förtur Gotland)
Högdalen Lördagen den 24 mars 16:30(förtur Gotland)
Vårby Lördagen den 12 maj 13:00
Tim Fredriksson
Bålsta BC
Birka Lördagen den 3 februari 16.00 (förtur Gotland)
Brandbergen Lördagen den 24 februari 16:30 (förtur Gotland)
Högdalen Söndagen den 25 mars 13:00
Tobias Henriksson
Vendelsö BK
Brandbergen Söndagen den 25 februari 10:00
William Dahlsten
Sundbybergs IK
Birka Söndagen den 4 februari 10:00
Brandbergen Måndagen den 19 februari 19:00
Högdalen Söndagen den 25 mars 11:00
Vårby Tisdagen den 8 maj 19:00
Tyresö Söndagen den 2 september 11:00
Sollentuna Söndagen den 7 oktober 11:00
Rinkeby Söndagen den 11 november 11:00
Bowl-o-rama Söndagen den 16 december 11:00
Final FINAL - Lördag 5 januari ca 15:30 plac. 1-4+semi

TOTALT: 65 SPELARE
Startande spelare:   65     Fördelning pojkar/flickor:   68%/32%     Totalt antal starter:   392     Antal spelade starter:   392
Utvecklat av     Meriq